About us

Бидний тухай

Банк, санхүүгийн

хандивлагч байгууллага

Олон Улсын

хамтрагч байгууллага

Сургууль, цэцэрлэгийн

ногоон байгууламж

Ойн төслийн

санхүүжилт

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах зорилготойгоор 2021 оноос эхлэн орон даяар хэрэгжүүлж эхлээд байгаа билээ. 

 

Энэ хүрээнд Монголбанк, Монголын Банкны Холбооны гишүүн байгууллагуудын санаачилгаар Тэрбум Мод Сан 2022 оны 3-р сард үүсгэн байгуулж, 5-р сараас үйл ажиллагааг эхлүүлж, Сангийн удирдлага, менежментийг Монголын тогтвортой санхүүгийн холбоо (ТоС Холбоо) хариуцан ажиллаж байна. 

бидний түүхээс

2022.03.30

Ногоон санхүүжилт - бүс нутгийн чуулган

Ногоон санхүүжилт - Бүс нутгийн чуулганы үеэр "ТЭРБУМ МОД ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ДЭМЖИХ САН"-ийн нээлт, батламж гардуулах ёслол амжилттай боллоо.

2022.08.12

БНСУ-тай ойжуулалт, цөлжилттэй тэмцэх чиглэлд хамтарч ажиллана

БНСУ-д хийсэн ажлын айлчлалын үеэр тус улсын Байгаль орчны хяналт шинжилгээний үндэсний төвтэй хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

2022.10.08

Сангийн нээлт

Тэрбум мод сангийн нээлтийн арга хэмжээ яармагийн IC Park-д зохион байгуулагдлаа.

2022.10.08

Төсөл хүлээн авч эхэллээ

Тэрбум мод сан анхны төсөл хөтөлбөрүүдээ санхүүжүүлэхээр төсөл сонгон шалгаруулах 3 чиглэлээ олон нийтэд зарлалаа

Удирдах зөвлөл

Тэрбум Мод Сангийн Удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй танилцана уу

Л.Амар, МБХ-ны Гүйцэтгэх Захирал, ЕНБД

Удирдах зөвлөлийн Дарга

О.Энхтуяа, TNC-ийн Зөвлөх

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

О.Орхон, ХХБ-ны Гүйцэтгэх Захирал

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Э.Анар, Монголбанкны ТТГ-ын Захирал

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Ажлын алба

Тэрбум мод сангийн ажлын албатай танилцана уу

Э. Номиндарь

Гүйцэтгэх захирал

Д. Энхлин

Сангийн менежер

А. Болор

Сангийн зохицуулагч

Г. Янжинлхам

Сангийн мэргэжилтэн

Б. Аръяасүрэн

Сангийн мэргэжилтэн

Сангийн бүтэц зохион байгуулалт