English

Мэдээ мэдээлэл

Төрөл сонгох
Он, сар

Мэдээ2024.05.14

Банкны салбарынхан бүх нийтээр мод тарихыг уриалж байна

Хоёр жилийн өмнө банкууд нэгдэн мод тарих хөдөлгөөнийг урт хугацаанд, тогтвортой хэрэгжүүлэх, ойн салбарт санхүүжилтийн эх үүсвэр, тогтолцоог бий болгох зорилгоор Тэрбум мод санг байгуулсан.

Зарлал2024.05.11

Ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх мэргэжлийн байгууллагын сонгон шалгаруулалт

Ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил хийж гүйцэтгэх мэргэжлийн байгууллагуудыг сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж байна.

Мэдээ2024.05.08

Тэрбум Мод Сангийн 2024 оны төслийн сонгон шалгаруулалт хийгдэж дууслаа.

Сангийн 2024 оны ээлжит төсөлд үндсэн 2 чиглэлээр “Төсөл сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу, 8 үе шаттайгаар хийж дууслаа.

Зарлал2024.03.21

We're hiring External Relations and Partnership Manager

Mongolian Billion Tree Fund was founded by the members of Mongolian Bankers’ Association (MBA) in March 2022 to support the “Billion Tree” movement - a nationwide initiative commenced by the President of Mongolia. The initiative is aimed at reducing climate change, desertification, and land degradation. As part of the billion tree planting initiative, Mongolian banking sector pledged to plant 50 million trees. With the banking sector’s commitment, Mongolian Billion Tree Fund aims to develop sustainable financing mechanism within the forestry sector.

Зарлал2024.03.01

Цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил гүйцэтгэх мэргэжлийн байгууллагын сонгон шалгаруулалт

Ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил хийж гүйцэтгэх мэргэжлийн байгууллагуудыг сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж байна.

Зарлал2024.03.01

Тэрбум Мод Сан 2024 оны төслийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтаа зарлаж байна.

2024 онд хоёр чиглэлд буюу сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг, асрамжийн газарт 10 төсөл, ойжуулалтын 5 төсөлд нийт 800 сая төгрөгийн ГРАНТ санхүүжилт олгоно.

Зарлал2024.01.09

Ажлын байрны зар

Хяналт, мониторингийн мэргэжилтэн

Зарлал2023.10.23

Тэрбум Мод Сан 2023-2024 оны төслийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтаа зарлаж байна.

2023-2024 онд 2 чиглэлд сургууль цэцэлэгийн 10 төсөлд, ойжуулалтын 5 төсөлд нийт 800 сая төгрөгийн ГРАНТ санхүүжилт олгоно.