English

Бидний тухай

Our structure

Сангийн бүтэц зохион байгуулалт

Billion tree fund

Санаачлагч, хандивлагч байгууллагууд

board of directors

Удирдах зөвлөл

Тэрбум Мод Сангийн Удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй танилцана уу

З. Шагдарсүрэн

Удирдах зөвлөлийн дарга

Э. Анар

Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Монголбанкны Төлбөр тооцооны газрын Захирал

Б. Мэдрээ

Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Монголын банкны холбооны Ерөнхийлөгч

Р. Мөнхтуяа

Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Хаан банкны Гүйцэтгэх захирал

Б. Үүрцайхбаатар

Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Капитрон банкны Гүйцэтгэх захирал

О. Энхтуяа

Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Дэ Нэйче Консерванси байгууллагын зөвлөх

our team

Ажлын алба

Тэрбум мод сангийн ажлын албатай танилцана уу

Б. Баярмаа

Гүйцэтгэх захирал

Ц. Батзаяа

Төслийн зохицуулагч

Г. Тэлмэн

Сангийн зохицуулагч

Ө. Номин-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч

board of directors

Удирдах зөвлөл

Тэрбум Мод Сангийн Удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй танилцана уу

Д. Ган-Очир

Хяналтын хорооны гишүүн, Монгол банкны Ерөнхий эдийн засагч

Д. Энхбаатар

Хяналтын хорооны гишүүн, Хаан банкны эрсдэл хариуцсан дэд захирал

А. Одонбаатар

Хяналтын хорооны гишүүн, Голомт банкны ерөнхий аудитор

Техникийн түр хороо

Зөвлөх хорооны гишүүд нь Сангийн зорилго зорилтыг биелүүлэхэд чиглэсэн зөвлөмж өгч ажиллах ба ингэхдээ Сангийн стратегийг үнэлж дүгнэх, бодлогын өөрчлөлтийн талаар зөвлөх, зорилтыг хэрэгжүүлэх алхмуудыг хэмжих, нөлөөллийг тодорхойлох зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэнэ. Тус хороонд хөндлөнгийн байгаль орчны зөвлөх, санхүү хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтнүүд зэрэг олон улсын болон дотоодын төлөөллүүд байж болно.

Техникийн түр хорооны чиг үүргийн хувьд төслийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтын хүрээнд хүлээн авсан нийт төслүүдэд техникийн, мэргэжлийн үнэлэлт дүгнэлт хийн 2-3 удаагийн ярилцлагыг зохион байгуулж, төслийн газар дээрх хяналт- үнэлгээг хийх, түүнийг үндэслэн мэргэжлийн хараат бус дүгнэлт гарган Сангийн ажлын алба болон Удирдах зөвлөлийг үнэн бодит мэдээлэл, дүгнэлтээр хангах зорилготой бүтэц гэдгээрээ онц ач холбогдолтой юм.

Техникийн түр хороо нь дотроо санхүү хөрөнгө оруулалтын, шинжлэх ухаан судлаачдын, маркетинг контент хөгжүүлэлтийн гэх мэт төрөл бүрийн чиглэлээс бүрдэх боломжтой.

Зөвлөх хороо

Зөвлөх хорооны гишүүд нь Сангийн зорилго зорилтыг биелүүлэхэд чиглэсэн зөвлөмж өгч ажиллах ба ингэхдээ Сангийн стратегийг үнэлж дүгнэх, бодлогын өөрчлөлтийн талаар зөвлөх, зорилтыг хэрэгжүүлэх алхмуудыг хэмжих, нөлөөллийг тодорхойлох зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэнэ. Тус хороонд хөндлөнгийн байгаль орчны зөвлөх, санхүү хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтнүүд зэрэг олон улсын болон дотоодын төлөөллүүд байж болно.