English
Billion tree fund

Санаачлагч, хандивлагч байгууллагууд

About us

Бидний тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлагаар “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах зорилготойгоор хэрэгжүүлж эхлээд байгаа билээ.

Энэхүү ажлын хүрээнд Монголбанк, Монголын Банкны Холбооны гишүүн байгууллагуудын санаачилгаар “Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих сан” үйл ажиллагаагаа 2022 оны 3 дугаар сараас эхлүүлээд байна.

Our Partners

Хамтын ажиллагаатай байгууллагууд

Quick stats

Энэ жил бид

Төгрөгийн буцалтгүй санхүүжилт

1.3 тэрбум

Ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлт

37+ га

М2 ногоон байгууламж

20’000+

Мод

105'000+

Ажлын байр

72+

Шинэ технологи турших

3+

Хүүхдэд ногоон орчин

18’355+

Хүнд экологийн боловсрол олгох

800’000+

Our principles

Бидний баримталж буй зарчим

01

Бодлогын уялдаа

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн болон бусад олон улсын & дотоодын уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, газрын доройтол, ойн салбарын зорилтуудыг дэмжих

02

Нээлттэй, хараат бус, зөв засаглал

Олон улсын байгаль хамгаалах сангуудын стандарт, сайн туршлагыг хэрэгжүүлж, Сангийн үйл ажиллагааг ил тод, хараат бус, зөв засаглалын зарчмын дагуу явуулах

03

Санхүүгийн тогтвортой механизм

Эдийн засгийн үр өгөөжтэй төслүүдийг түлхүү дэмжих, нэмэлт эх үүсвэрүүдээс санхүүжилт бүрдүүлэх, ойн салбарын тогтвортой санхүүжилтийн механизм бий болгох

Our Projects

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний зорилт

Бид дараах зорилтуудыг дэмжиж ажиллана

What we do

Чиглэл

Тогтвортой ой, газар ашиглалтын санхүүжилтийн хөтөлбөр

  • Ойн салбарын нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих, тухайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг дэмжих санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх


Бичил төслийн санхүүжилтийн хөтөлбөр

  • Олон нийтийн эзэмшлийн талбайд хэрэгжүүлэх ойн арчилгаа, нөхөн сэргээлт, цэцэрлэгжүүлэлтийн төслүүдийг санхүүжүүлэх


Чадавхжуулах хөтөлбөр

  • Чадавхжуулах хөтөлбөр


  • Ойн салбарын мэргэжилтэн, боловсон хүчнийг бэлтгэх, чадавхжуулах тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Хэрэгслүүд

Инкубатор, тэтгэлэгт хөтөлбөр

Чиглэл 1: Нийслэлийн төрийн өмчит цэцэрлэг, сургуулийн ногоон байгууламжийн төслүүд:

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамжтай ой ургуулах туршилт судалгаа

Хэрэгслүүд

Нийт багцын дүн

Чиглэл 1: Нийслэлийн төрийн өмчит цэцэрлэг, сургуулийн ногоон байгууламжийн төслүүд:

10000 модтой болоход иргэдийн оролцоотой 2580 мод тарьж Амьд ногоон хаалга бий болгох

Хэрэгслүүд

10

Нийт багцын дүн

11

What’s new

Мэдээ мэдээлэл

Бүх мэдээллийг харах