English

Мэдээ мэдээлэл

Мэдээ

Бүх нийтэр мод тарих өдөр

Монголбанк /Монгол Улсын Төв банк/, Монголын банкны холбоо / Mongolian Bankers Association-ны гишүүн байгууллагуудын санаачилгаар Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих санг 2022 оны 3-р сард үүсгэн байгуулж, Сангийн удирдлага, менежментийг Монголын тогтвортой санхүүгийн холбоо (ТоС Холбоо) хариуцан ажиллаж байгаа билээ. Шинэхэн байгуулагдсан Тэрбум Мод Сан нь Монголбанк болон арилжааны банкуудаас санхүүжилтийг төвлөрүүлж, тодорхойлсон чиглэлүүдэд төсөл сонгон шалгаруулахад бэлэн болоод байна. Үүнтэй холбоотойгоор 2022 оны “Төсөл сонгон шалгаруулах хөтөлбөр”-ийн талаарх мэдээллийг 10-р сарын 8 буюу Бүх нийтээр мод тарих өдрөөр Олон Улсын Соёлын Цэцэрлэгт Хүрээлэн (IC Park)-д хүрэлцэн ирсэн олон нийт, мод үржүүлэг, цэцэрлэгжүүлэлтийн мэргэжлийн байгууллагуудад танилцууллаа

Сэтгэгдэл

2024.06.12

2024.06.09

2024.05.07

2024.05.05

2024.04.30

Зочин

2023.07.02

Латин гаралтай бөгөөд утгагүй агуулгыг Lorem ipsum давуу тал нь график дизайн дээр нь анхаарлаа хандуулах болно улмаар текстийн агуулга хоёрдмол байгаа нь уншигчдад сэргийлдэг байна.